logo

Thẻ Apec » 

Thủ tục cấp đổi thẻ APEC

Thủ tục cấp đổi thẻ APEC

Doanh nhân đã có thẻ APEC khi thẻ hết hạn, mất, hỏng hoặc đổi hộ chiếu sẽ phải cấp đổi lại để được sử dụng tiếp . việc chuẩn bị hồ sơ cấp đổi thẻ APEC sẽ chuẩn bị hồ sơ theo trình tự sau để cấp đổi thẻ ....
Thủ tục làm thẻ APEC doanh nghiệp NHÀ NƯỚC

Thủ tục làm thẻ APEC doanh nghiệp NHÀ NƯỚC

Doanh nghiệp có 51%  vốn Nhà Nước trở lên khi làm thẻ APEC cho cán bộ của công ty sẽ chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chủ quản và cơ  quan Công An như sau để được cấp thẻ APEC cho cán bộ của doanh nghiệp mình ...
Thủ tục cấp mới thẻ APEC

Thủ tục cấp mới thẻ APEC

Doanh nhân làm  việc tại doanh nghiệp tư nhân khi xin cấp thẻ APEC  sẽ tuân  thủ quy chế cấp thẻ của Tỉnh , TP trực tiếp quản lý doanh nghiệp. để chuẩn bị hồ sơ xin cấp thẻ APEC,  doanh nghiệp sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của cơ quan chức năng cụ thể như sau ...
Giới thiệu về thẻ APEC (Thẻ ABTC)

Giới thiệu về thẻ APEC (Thẻ ABTC)

Thẻ APEC (Thẻ ABTC)là thẻ Do cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp cho doanh nhân Việt Nam với mục đích thương mại. khi doanh nhân có thẻ APEC sẽ được nhập cảnh vào 18 Nước thành viên trong khối APEC mà không cần visa. giúp doanh nhân tiết kiệm thời gia và chi phí đồng thời chủ động được thời gian làm việc với đối tác Nước Ngoài ....