logo

Thẻ Apec » Dịch vụ thẻ APEC

Thủ tục làm thẻ APEC doanh nghiệp NHÀ NƯỚC

Trình tự chuẩn bị hồ sơ cấp thẻ APEC cho doanh nghiệp có trên 51% vốn Nhà Nước.

Bước 1 : xin y kiến cơ quan chủ quan của doanh nghiệp để doanh nhân của Doanh nghiệp được phép sử dụng thẻ APEC (thẻ ABTC)

Với mỗi doanh nghiệp có trên 51% vốn Nhà Nước khi làm thẻ APEC cho cán bộ của doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ đến cơ quan chủ quản đại diện phần vốn của Nhà Nước để xin ý kiến bằng văn bản về việc sử dụng thẻ APEC của cán bộ của doanh nghiệp mình. với mỗi cơ quan chủ quản đại diện cho phần vốn Nhà Nước sẽ có trình tự và hồ sơ làm thẻ APEC khác nhau vì vậy để có hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp,

Bước 2 : khi có ý kiến của cơ quan chủ quan của doanh nghiệp về việc sử dụng thẻ APEC cho cán bộ của Doanh nghiệp , doanh nghiệp sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Bộ Công An để xin cấp thẻ APEC.

Căn cứ vào ý kiến của cơ quan chủ quản doanh nghiệp về việc sử dụng thẻ APEC của cán bộ của doanh nghiệp. doanh nghiệp sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Bộ công an và gửi đến cơ quan chức năng. Hồ sơ hợp lệ và đủ thủ tục cơ quan công an sẽ gửi ý kiến đi các Quốc Gia thành viên APEC có tham gia chương trình thẻ APEC  (Thẻ ABTC) và chờ các Quốc gia duyệt và trả lời.

 

Danh sách các Quốc gia tham gia chương trình thẻ ABTC (Thẻ APEC) trong khối APEC  :

19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Nga, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, New Zealand , Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia,  Malaysia, Mehico, Papua New Guinea, Peru, Philippines,  Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

 

Các chức danh được cấp thẻ APEC theo quyết định của Chính Phủ :

Theo quyết định Số: 54/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về quy chế cấp và quản lý thẻ ABTC (Thẻ APEC) thì các chức danh sau trong doanh nghiệp sẽ được cấp thẻ APEC :
1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước
a) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm;
b) Thành viên Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Giám đốc, Phó giám đốc các ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng;
c) Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, ngân hàng; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp hoặc chi nhánh ngân hàng.
2. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam
a) Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty;
b) Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hợp tác xã hoặc liên hợp tác xã;
c) Kế toán trưởng, Trưởng phòng trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của các doanh nghiệp và các chức danh tương đương khác.
3. Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham gia các hoạt động của APEC
a) Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC;
b) Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của APEC;
c) Trưởng đại diện, Phó đại diện cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC.

 

 

Để có tư vấn chi tiết về THỦ TỤC XIN CẤP THẺ APEC TẠI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC phù hợp với tình hình thực tế của Doanh Nghiệp mình Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ
DỊCH VỤ THẺ APEC GIÀNH CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC - Điện thoại : 091.356.2238 Hoặc 091.656.1296

Bài Liên Quan
»   Thủ tục cấp mới thẻ APEC
»   Giới thiệu về thẻ APEC (Thẻ ABTC)