logo

Thẻ Apec » Dịch vụ thẻ APEC

Thủ tục cấp đổi thẻ APEC

Các trường hợp  được cấp đổi thẻ APEC

+ Cấp đổi lại thẻ APEC do đổi hộ chiếu

+ Cấp đổi lại thẻ APEC do hỏng , mất

+ Cấp đổi thẻ APEC do thẻ hết hạn

Trong số 03 trường hợp cấp đổi thẻ APEC quý khách lưu ý  trường hợp cấp đổi thẻ APEC do thẻ hết hạn như sau :

Điều kiện được cấp đổi thẻ APEC khi thẻ sắp hết hạn là  : 

- Thời gian nộp hồ sơ xin cấp đổi thẻ APEC lên cơ quan chức năng phải trước ngày hết hạn ghi trên thẻ

- Người có thẻ không thay đổi chức vụ so với thời điểm xin cấp thẻ lần đầu.

 

Thủ tục cấp đổi thẻ APEC :

Hồ sơ xin cấp đổi thẻ APEC như sau :

- Công văn xác nhận không thay đổi chức vụ của cán bộ có thẻ

- Tờ khai xin cấp thẻ APEC theo quy định của cơ quan chức năng

- Bản sao hộ chiếu của người làm thẻ

- Thẻ APEC cũ

- Hồ sơ pháp nhân của doanh nghiệp.

Lưu ý : Thẻ sau khi được cấp đổi sẽ có thời gian sử dụng như thẻ được cấp lần đầu.

 

 

 

Để có tư vấn chi tiết về THỦ TỤC XIN CẤP ĐỔI THẺ APEC Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ
DỊCH VỤ THẺ APEC - Điện thoại : 091.356.2238 Hoặc 091.656.1296

Bài Liên Quan
»   Thủ tục cấp mới thẻ APEC
»   Giới thiệu về thẻ APEC (Thẻ ABTC)